Generelle betingelser

The Makai Travel Group, inkludert Makai Travels, ønsker å gi deg optimal sikkerhet på reisen og ta forholdsregler for alle tenkelige situasjoner. Derfor ber vi deg lese følgende nøye slik at du er kjent med vilkårene som gjelder når du kjøper drømmereisen hos oss.

Generelle vilkår for enkeltytelser

Ved kjøp av en enkeltytelse, f.eks. en flybillett uten innkvartering, er The Makai Travel Group utelukkende formidler for det/de pågjeldende transportselskaper og mottar alene betaling for kjøpte flybilletter på vegne av flyselskapet.

Flyselskapet er reisens kontaktperson avtalepart, og er ansvarlig for transportavtalens korrekte gjennomføring. Flyselskapets betingelser regulerer avtaleforholdet og gjeldende vilkår kan til enhver tid finnes på flyselskapets hjemmeside.

Da The Makai Travel Group alene er formidler av transportytelsen, er byrået som følge herav ikke ansvarlig for flyselskapets konkurs samt for forsinkelser, avlysninger eller manglende gjennomføring av transportavtalen inngått mellom reisens kontaktperson og luftfartsselskapet.

GENERELLE VILKÅR FOR PAKKEREISER

Vilkårene i det følgende gjelder for pakkereiser og regulerer avtaleforholdet mellom The Makai Travel Group (reisearrangøren) og reisens kontaktperson. Avtalen inngås og gjennomføres i overensstemmelse med Pakkerejseloven (Lov nr. 1666 af 26/12/17).

Ved kjøp av reise har du plikt til å lese alle relevante reisedokumenter, som også omfatter disse betingelser.

TEKNISK ARRANGØR

The Makai Travel Group ApS, CVR nr. 37555495. Medlem av Rejsegarantifond i Danmark medlemsnr. 2688.

AVTALEINNGÅELSE

1.1  AVTALEINNGÅELSE OG BINDING

Avtale om kjøp av en pakkereise er inngått, når tilbudet aksepteres av reisens kontaktperson. Bestillingen er bindende, uansett om aksepten skjer skriftlig eller munntlig også selvom depositummet ikke er betalt.

Før avtaleinngåelsen har reisens kontaktperson mottatt og lest de generelle vilkår for reisen. Det er en forutsettning, at reiseytelsene, som tilsammen utgjør pakkereisen blir kjøpt på samme tid.

Ved aksept bekrefter du å ha lest og forstått avtalegrunnlaget og akseptert gjeldende vilkår og betingelser.

1.2  REISEDOKUMENTER

Etter avtalens inngåelse fremsendes en reisebekreftelse, hvor betalingsfristen vil fremgå.

Reisens kontaktperson har ved mottakelsen plikt til å gjennomgå de fremsendte reisedokumenter og straks rette henvendelse til The Makai Travel Group, hvis opplysningene ikke er i overensstemmelse med det avtalte.

1.3  SPRÅK

Reisedokumenter utleveres fortrinsvist på norsk, men det kan forekomme innhold, som utelukkende finnes på engelsk eller dansk. Utflukter, transport, sightseeings og lignende gjennomføres på engelsk av lokale guider, medmindre annet spesifikt fremgår av dine reisedokumenter.

PRIS
2.1 PRIS

Reisens samlede pris fremgår av reisebekreftelsen og er en såkalt ”totalpris”, hvilket innebærer at den omfatter alle obligatoriske skatter, avgifter samt evt. tillegg relatert til de kjøpte ytelser.

På destinasjonene kan det forekomme oppkrevning av lokale avgifter, som det ikke er mulig å oppkreve ved avtalens inngåelse, da disse relaterer seg direkte til lokale regler eller til forbruk av ekstra ytelser ut over det som fremgår av avtalen.

2.2 BETALING

Den ansvarlige for bestilling og, innbetaling er den person, som står i adressefeltet i reisebekreftelsen.

Ved reisebestilling når det er mer enn 60 dager til avreise skal et depositum betales. Depositumet utgjør normalt 50% av reisens totale pris, men skal dog som minimum dekke alle umiddelbare omkostninger som The Makai Travel Group hefter for overfor tredjepart.

Frist for restbetaling er senest 60 dager før avreise, med mindre annet er anført. Hvis reisens varighet eller andre særlige omstændigheter betinger det, kan restbeløpet kreves innbetalt tidligere. Dette gjelder f.eks.dersom The Makai Travel Group hefter for omkostninger til tredjepart tidligere enn 60 dager før avreise.

Ved bestilling av reise, hvor det er færre enn 60 dager til avreise, skal totalsummen for reisen betales samme dag som tilbudet aksepteres og avtalen dermed inngås.

Misligholdes avtalen, for så vidt angår hele eller deler av betalingen, har The Makai Travel Group rett til å annullere avtalen. I slik tilfelle har The Makai Travel Group rett til betaling av det beløp, som reisens kontaktperson ville miste jf. The Makai Travel Group avbestillingsregler. Dette gjelder også i tilfelle av avbestilling på selve dagen for den manglende betaling.

Hvis betaling for reisen ikke registreres innenfor fristen, og prisen på fly, hotell, cruise eller andre ytelser er gått opp er det kunden selv, som må betale denne meromkostning.

Betaling kan skje via bankoverføring eller med kredittkort.

Vær oppmerksom på at det ved betaling med kredittkort kommer et ekstra transaksjonsgebyr. Gebyrets størrelse avhenger av betalingskortet som benyttes.

PASS, VISUM & VAKSINASJONER

4.1 PASS, VISUM & VAKSINASJONER

Reisende må ha et pass med minst 6 måneders gyldighet ved hjemreisedatoen, samt dokumentene som er nødvendige for å gjennomføre reisen, inkludert visum og bevis på eventuelle nødvendige/påkrevede vaksiner - også for evt. medreisende barn.

Ha alltid blanke sider til stempler i passet, da du kan bli avvist hvis dette ikke er tilfelle.

Vær også oppmerksom på at det er land som ikke godtar innreise hvis du har israelske stempler eller visum i passet ditt.

The Makai Travel Group informerer i forbindelse med inngåelsen av avtalen om mulig visum- og vaksinasjonskrav, samt andre dokumenter og betingelser som er nødvendige for å fullføre reisen.

Sjekk alltid gjennom hele reisedokumentet og spør din reisekonsulent om du er i tvil om noe relatert til din kommende tur.

All informasjon om pass og visumkrav er basert på reglene for norske statsborgere. Hvis du ikke har et norsk pass, eller hvis du har dobbelt statsborgerskap, må du gjøre The Makai Travel Group oppmerksom på dette ved bestilling av reisen.

The Makai Travel Group henviser dessuten til Utenriksdepartementets hjemmeside samt Folkehelseinstituttet for oppdatert informasjon.

Unnlater du å opplyse om dette påtar The Makai Travel Group intet ansvar for de følger, som evt. manglende visum, vaksiner eller lignende måtte medføre.

BARN/UNGDOMMER UNDER 18 ÅR PÅ REISE UTEN FORELDRE

4.2 BARN/UNGDOMMER UNDER 18 ÅR PÅ REISE UTEN FORELDRE

Dersom et barn eller en ungdom skal reise utenlands alene, eller reiser med f.eks. besteforeldre, andre voksne, skole eller lignende er det viktig å være oppmerksom på at mange land krever en skriftlig samtykkeerklæring fra begge foreldrene. Hvis dokumentene ikke er i orden, kan barnet nektes inn- eller utreise.

Informasjon om hvilken dokumentasjon som kreves kan fås ved å kontakte konsulatet eller ambassaden til det aktuelle landet. I særlig ekstreme tilfeller er det land, som Sør-Afrika, som i tillegg til foreldrenes samtykke krever at unge mennesker under 18 år har sin fødselsattest med seg og dødsattest hvis en eller begge foreldrene har gått bort.

En samtykkeerklæring må vises på engelsk og som minimum inneholde: Formålet med turen og en kopi av reiseruten, navn og telefonnummer til den voksne som er ansvarlig for turen og signaturen til minst en av foreldrene (helst begge).

For mer informasjon, se Utenriksdepartementets hjemmeside

PERSONER MED BEHOV AV ASSISTANSE

4.3 PERSONER MED BEHOV AV ASSISTANSE

The Makai Travel Groups reiseportefølje er basert på at man er selvhjulpen. Det vil si at man kan gå vanlig til fots, enkelt kommer seg inn og ut av ulike former for transport, kan bære egen bagasje og gå i trapper.

Før bestilling av reise har du plikt til å informere om eventuelle forhold som kan eller vil kreve spesiell hjelp eller assistanse for å kunne gjennomføre reise.

Det kan for eksempel være i tilfelle sykdom, graviditet, nedsatt syn eller hvis du har vanskeligheter med å gå, er i rullestol eller på annen måte er hindret i å bevege deg.

Før bestilling kan reisende be om presis informasjon om reisens egnethet i forhold til de spesielle behov. Det er en forutsetning for en slik forespørsel at den reisende gir all nødvendig og relevant informasjon om den enkeltes behov.

NAVNE PÅ REISEDOKUMENTER

4.4 NAVNE PÅ REISEDOKUMENTER

Den reisende er ansvarlig for å sikre at navnene som fremgår på hans eller hennes reisedokumenter er identiske med det fulle navnet som vises i den reisendes pass.

I internasjonale reservasjonssystemer er det imidlertid ingen Æ, Ø, Å, så det vil fremgå som hhv. AE (Æ), OE (Ø) og AA (Å).

I tilfelle uoverensstemmelse mellom reisedokumenter og pass, må den reisende umiddelbart varsle The Makai Travel Group, som vil forsøke å rette feilen uten ekstra kostnad.

Hvis avviket skyldes feil informasjon fra den reisende skal utgiftene knyttet til endringen dekkes av den reisende selv. Hvis endringer ikke er mulig, kan den reisende ikke holde The Makai Travel Group ansvarlig.

INNREISE TIL USA

4.5 INNREISE TIL USA

Innreise til USA krever forhåndsgodkjenning gjennom ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Dette gjelder også ved mellomlanding over med fly eller legger til med et cruise som går via amerikansk territorium.

Søk om ESTA fra dette offisielle nettstedet: https://esta.cbp.dhs.gov/esta

Prisen er ca. 14 USD pr. person. Søknaden skal gjøres i god tid og ikke senere enn 14 dager før avreise.

Ta med deg en kopi av ESTA-godkjenningen på turen, da den skal kunne fremvises i immigrasjonskontrollen.

VIKTIG: Hvis du har besøkt Syria, Somalia, Irak, Iran, Libya, Sudan eller Jemen etter 1. mars 2011, kreves det et faktisk visum til USA.

For ytterligere informasjon om innreiseregler henviser vi til den Amerikanske ambassade

LEIEBIL

4.6 LEIEBIL

Ved leie av bil må et internasjonalt kredittkort fremvises i leietakers navn, samt et internasjonalt førekort. Et internasjonalt førerkort er for eksempel det rosa norske førerkortet (i samme form som et kredittkort - ikke de helt gamle i laminering).

Generelt godtas ikke kort som Visa Electron, Maestrocard og andre debitkort.

Vær oppmerksom på at et kredittkort depositum reserveres ved avhentning, og at kortets kredittmaksimum blir nedskrevet tilsvarende.

Depositummet frigjøres, avregnes om nødvendig for tilleggstjenester, når bilen returneres.

Prisen på leiebil kan øke hvis du er under 30 år.

RETTIDIG FREMMØTE

4.7 RETTIDIG FREMMØTE

I tilfeller der du ikke rekker å komme i tide til den bestilte tjenesten (f.eks. I tilfelle flyforsinkelser osv.) skal du umiddelbart kontakte The Makai Travel Group i tillegg til den lokale leverandøren og informere om den senere ankomst.

Ved manglende henvendelse til hhv. leverandøren og The Makai Travel Group, vil reservasjonen automatisk bli kansellert av leverandøren, og du vil ikke kunne bruke tjenesten eller få refusjon for denne.

Hvis flybilletter er en del av pakkereisen, må disse brukes i riktig rekkefølge. Hvis du ikke møter opp til en planlagt flyavgang, vil resten av reiseruten automatisk bli annullert av flyselskapet. Du kan derfor ikke bare bruke individuelle ruter i en flybillett, f.eks. Bare en returreise.

CHECK-IN TIDER FOR FLY

4.8 CHECK-IN TIDER FOR FLY

Check-in tidene varierer og avhenger av flyselskapet og flyplassen. Det at innsjekkingen må være avsluttet 2 timer før avreise er "tommelfingerregelen" i Europa, og er i de fleste tilfeller tilstrekkelig.

Det er imidlertid ingen garanti, og generelt bør du sjekke innsjekkingstidene og kravene på flyselskapets nettside.

Det er den reisendes eget ansvar å ankomme i tide for innsjekking. Du bør derfor ta hensyn til trafikkforholdene og evt. lange køer ved pass og sikkerhetskontroller - spesielt i høysesongen.

Du kan sjekke inn online hjemmefra eller bruke automatene som er tilgjengelige på de fleste flyplasser.

TIDER I REISEPLAN OG PÅ BILLETTER

4.9 TIDER I REISEPLAN OG PÅ BILLETTER

Tidene som er oppført i reiseplanen er alltid lokale tider. Etter utstedelse av billetter etc. det er ikke uvanlig at det skjer endringer som er utenfor The Makai Travel Groups kontroll.

Som reisende har du plikt til å holde deg oppdatert om avgangstider og steder for det inkluderte transportmidlet.

Søk informasjon hos flyselskapet, rederiet, hotellet, lokal representant eller via Internett, og hold alltid øye med endringer i siste øyeblikk via skjermer i fly- og cruisehavner.

Terminal-, gate- og tidsendringer forekommer ofte, så reiseplanen må derfor til en viss grad betraktes som veiledende.

Oppførte destinasjoner på cruise er også veiledende, og kan endres og/eller kanselleres når som helst hvis rederiet anser det som nødvendig på grunn av værforhold eller gjestenes sikkerhet.

BAGASJE

4.10 BAGASJE

Flyselskapene bestemmer hvor mye bagasje du har lov til å ha med deg.

Reiser du med forskjellige selskaper må du være oppmerksom på varierende bagasjeregler. På én strekning kan 23 kg være tillatt, mens på en annen kan kun 20 kg være tillatt. I disse tilfeller må du holde deg innen for den strengeste regel for å unngå evt. gebyrer.

I USA belastes det ofte et gebyr ved reise fra fastlandet til øyer i f.eks. Karibien. Det finnes også billettyper der håndbagasje ikke er inkludert, men må tilkjøpes.

Den tillatte bagasjen vil alltid vises på flybilletten og/eller i reiseplanen.

All bagasje må være i samsvar med spesifikke mål/vekt, og håndbagasjen kan ikke inneholde skarpe gjenstander. Væsker kan bare transporteres i begrenset grad og må kunne presenteres i en klar plastpose ved sikkerhetskontrollen. Les mer på flyselskapets hjemmeside

Skulle bagasjen din bli borte på en flyreise må du - før du forlater bagasjeomrpdet på flyplassen - rapportere skadene til flyselskapet eller dets "handling agent" og fylle ut en såkalt PIR-rapport (Property Irregularity Report).

Ta vare på en kopi av rapporten som dokumentasjon. Hvis du forlater bagasjeområdet uten PIR-rapport, har du ikke muligheten til å gjøre kravet gjeldende senere.

Hvis du har en reiseforsikring, kan du kontakte forsikringsselskapet vedr. midlertidig dekning av dine utgifter.

ORDENSBESTEMMELSER

4.11 ORDENSBESTEMMELSER

Som reisende må du overholde ordensreglene som gjelder for alle underleverandører av pakkereisen, som F.eks. hoteller, flyplasser, transportmidler osv.

Du bør alltid opptre slik at du ikke sjenerer andre medreisende. I alvorlige eller gjentatte tilfeller kan upassende oppførsel føre til utvisning fra videre deltakelse på reisen.

I slike tilfeller er du ansvarlig for din egen hjemtransport og utgifter til følge. I tilfelle utvisning har du ikke rett til noen form for refusjon av pakkereisen.

The Makai Travel Group er ikke ansvarlig for utøvelse av offisiell myndighet, inkludert - men ikke begrenset til politiets inngripen mot den reisende i forbindelse med upassende oppførsel.

I slike situasjoner er den reisende ansvarlig for utgiftene han elle hun blir pålagt akkurat som den reisende ikke kan rette krav mot The Makai Travel Group og ikke vil ha rett til refusjon av pakkeprisen.

MANGLENDE ETTERLEVELSE

4.12 MANGLENDE ETTERLEVELSE

Hvis den reisende ikke overholder kravene til pass, visum, andre nødvendige dokumenter, helseformaliteter, riktig navn på reisedokumentene og gjennomgang av disse, reglene for rettidig oppmøte, innsjekking og bestillingsregler, kan den reisende ikke gjøre krav gjeldende.

Dette gjelder mot The Makai Travel Group eller underleverandører for pakkereisen, for konsekvenser, mangler, ulemper eller tap som den manglende overholdelse av den reisendes generelle plikter medfører.

ENDRING AV REISE

5.1 OVERDRAGELSE AV REISEN

Som utgangspunkt har du rett til å overføre en reise til en annen person mot betaling av gebyr og evt. kostnader som kan påløpe som følge av overføringen.

Pga. begrensninger hos underleverandører er det imidlertid ikke alltid mulig å overføre turen, og må derfor anses som en avbestilling jf. punkt 6.2, for deretter å bestille en ny reise.

Hvis du ønsker å overdra en reise må du kontakte The Makai Travel Group skriftlig senest 14 dager før avreise.

Overdragelse kan utelukkende skje dersom personen som pakkereisen overføres til, oppfyller de nødvendige vilkårene for fullføring av reisen spesifisert av reisebyrået ved inngåelsen av avtalen, inkludert pass, visum og helsekrav osv.

5.2 DEN REISENDES ENDRINGER AF REISEN

Dersom du ønsker å endre din reise må du kontakte The Makai Travel Group umiddelbart.

Hvis det ønskes endringer som ikke kan oppfylles i den eksisterende avtalen, vil endringen - hvis ønsket om å endre pakkereisen opprettholdes - betraktes som en avbestilling av pakkereisen, jf. Avsnitt 6.2, etterfulgt av ny bestilling.

5.3 ENDRINGSGEBYR

En endring av en allerede bekreftet reise vil resultere i et endringsgebyr på NOK 2.000 per person med mindre annet er oppgitt, og hvis ønsket endring er mulig å gjennomføre.

Hvis kundens ønskede endring resulterer i at The Makai Travel Group er ansvarlig overfor gebyrer hos en tredjepart, må kunden dekke The Makai Travel Group sine kostnader for dette.

5.4.1. IKKE VESENTLIGE ENDRINGER

Før avreise har The Makai Travel Group rett til å gjøre endringer i pakkereisen som ikke er av vesentlig betydelig for gjennomføringen av reisen - uten den reisendes samtykke. The Makai Travel Group kan ikke stilles til ansvar for slike endringer.

Slike endringer er den reisende forpliktet til å godta, hvis The Makai Travel Group tydelig informerer den reisende om disse endringene før pakkereisen avreise og uten unødig forsinkelse.

5.4.2 ANDRE ENDRINGER

Hvis The Makai Travel Group før pakkereisens avreisedato enten;

 • gjør vesentlige endringer i pakkereisen,
 • ikke kan levere bestemte tjenester, som den reisende har anmodet om og som The Makai Travel Group har akseptert å levere

har den reisende følgende rettigheter:

 • den reisende kan annullere reisebestillingen og få refundert det fulle beløp som er innbetalt i henhold til reisen
 • godta en erstatningsreise eller et tilgodebevis.

The Makai Travel Group er forpliktet til å rette henvendelse til den reisende og informere om de vesentlige endringer, samt hvilken eventuell betydning dethar for pakkereisens pris.

I sin henvendelse setter The Makai Travel Group en rimelig frist for når den reisende må informere om avgjørelsen, og opplyser også om konsekvensen for å ikke overholde denne friste, som resulterer i at den reisende anses å ha akseptert endringene.

Den reisende kan i visse situasjoner ha rett til erstatning hvis det har vært et økonomisk tap som følge av de ovennevnte vesentlige endringene, med mindre årsaken til dette skyldes uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter.

ANGRERETT

6.1 ANGRESRET

Ved kjøp av en pakkereise gjelder ingen angrerett, jf. Forbrukeraftalelovens § 18 ledd. 2, stk. 1 og §7 stk. 2 nr. 5, som unntar persontransport fra forbrukeravtaleloven.

6.2.1 NORMALE AVBESTILLINGSVILKÅR

Den reisende kan avbestille pakkereisen før avreise i henhold til vilkårene nedenfor.

Avbestilling når det er mer enn 60 dager før avreise:

Avbestillingsgebyret tilsvarer det beløp som er innbetalt eller ligger til forfall på avbestillingstidspunktet.

I de fleste tilfeller vil dette være et depositum, men kan også være reisens fulle pris, avhengig av tjenesten som er bestilt og underleverandørens betingelser.

Avbestilling når det er færre enn 60 dager før avreise:

Avbestillingsgebyret er i alle tilfeller 100%.

Ovenstående betingelser er gjeldende medmindre andre betingelser står spesifikt anført i ordrebekreftelsen.

6.2.2. AVBESTILLING I TILFELLE AV KRIGSHANDLINGER MM.

Du kan avbestille en pakkereise tidligst 14 dager før avreise uten å betale gebyr hvis det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet hertil inntreffer uundgåelige og ekstraordinære omstendigheter, som vesentlig berører leveringen av pakkereisen eller transport av passasjerer til reisemålet.

For å kunne avbestille uten gebyr må de aktuelle forholdene, basert på en objektiv vurdering, gjøre det umulig å reise trygt til destinasjonen, f.eks. På grunnlag av veiledning eller uttalelser fra Utenriksdepartementet, helsemyndighetene, etc.

I tilfelle en gratis avbestilling, har du rett til full refusjon av reiseprisen men har ikke rett til ytterligere kompensasjon fra The Makai Travel Group.

Den gratis avbestillingsrett gjelder imidlertid ikke hvis du ved inngåelsen av avtalen visste eller burde ha kjent den aktuelle hendelsen eller hvis hendelsen ellers var generelt kjent - med mindre annet er spesifikt anført i din ordrebekreftelse.

Hvis du ikke kan avbestille gratis i samsvar med ovenstående, gjelder de generelle avbestillingsreglene, jf. Avsnitt 6.2.

For rundreiser har den reisende kun rett til å avbestille den del av pakkereisen som finner sted i området hvor det frarådes å reise til.

Hvis denne del av pakkereisen utgjør en betydelig del så har du imidlertid rett til å helt avbestille reisen.

6.3.1. AVBESTILLING PÅ GRUNN AV MANGLENDE DELTAKERE

Hvis gjennomføringen av reisen er betinget av et minimum antall deltakere, vil dette fremgå av tilbudsmaterialet eller andre steder i avtalegrunnlaget.

Det vil også fremgå når dette antallet senest skal være oppnådd før avreisedatoen.

Hvis ønsket antall deltakere ikke er nådd før angitt tidspunkt, kan The Makai Travel Group ansvarsfritt si opp avtalen. The Makai Travel Group varsler den reisende om oppsigelsen av avtalen innen fristen angitt i avtalen.

6.3.2. AVLYSNING PÅ GRUNN GRUNDET UUNNGÅELIGE OG EKSTRAORDINÆRE OMSTENDIGHETER 

The Makai Travel Group kan uansvarsfritt si opp avtalen hvis vi forhindres i å oppfylle avtalen på grunn av uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter og varsler den reisende uten unødig forsinkelse og før pakkereisen begynner.

I de ovennevnte avbestillingssituasjoner vil den reisende motta tilbakebetaling av beløpene som er betalt for reisen, men har ikke rett til ytterligere kompensasjon.

MANGLER OG REKLAMASJON

7. MANGLER OG REKLAMASJON

Hvis det konstateres en mangel etter reisens start - underveis eller på destinasjonen - skal den reisende umiddelbart etter konstateringen rette henvendelse og reklamere til The Makai Travel Group samt til den underleverandør som mangelen gjelder.

Hvis The Makai Travel Groups underleverandør ikke kan eller ikke anser det som nødvendig å avhjelpe situasjonen, skal du umiddelbart rette henvendelse til The Makai Travel Group.

Du bør sikre deg at eventuelle reklamasjoner blir notert av The Makai Travel Groups underleverandører på stedet – f.eks. et notat i reservasjonssystemet.

I tillegg bør du sørge for at du mottar en kvittering for klagen.

Hvis du ikke klager som beskrevet ovenfor, vil det få konsekvenser for retten til senere å gjøre krav på mangelen og for kompensasjon.

Reklamasjonen skal altså skje direkte på reisemålet, umiddelbart når mangelen konstateres og ikke først etter hjemkomst.

Vær oppmerksom på at hvis du kontraktsmessig signerer et dokument på reisen, f.eks. Når du leier en bil, vil dette gjelde uavhengig av hvilken informasjon The Makai Travel Group tidligere har angitt.

I disse tilfeller kan The Makai Travel Group ikke være behjelpelige med mulig erstatningskrav.

Sjekk alltid hva du signerer før du gjør det, ettersom du er ansvarlig for det.

BEGRENSNINGER I ARRANGØRENS ERSTATNINGSANSVAR

8. BEGRENSNINGER I REISEARRANGØRENS ERSTATNINGSANSVAR

Flyselskapene har det direkte ansvaret for korrekt gjennomføring av transporten i samsvar med Warszawa og Montreal-konvensjonene, EU-forskrift 889/2002 og 261/2004 og luftfartsloven.

The Makai Travel Group begrenser sitt ansvar til de til enhver tid gjeldende beløpsgrenser som beskrevet i Warszawa og Montreal-konvensjonene (lufttransport), Athen-konvensjonen og EU-forordning 392/2009 (sjøtransport) og COTIF-konvensjonen og EU-forordning 1371/2007 (jernbanetransport).

The Makai Travel Groups ansvar kan derfor ikke overstige det beløpet som gjelder for transportørene som er direkte ansvarlige for transporten.

Gjeldende SDR-valutakurs (XDR) er tilgjengelig www.nationalbanken.dk.

Grensene for maksimal kompensasjon i henhold til Warszawa og Montreal-konvensjonen er satt til:

 • I tilfelle død eller skade på passasjerer: 113 100 SDR - hvis transportøren kan bevise at den ikke har opptrådt uaktsomt eller handlet urettmessig, eller hvis hendelsen skyldes uaktsom eller feil oppførsel fra en tredjepart
 • I tilfelle skade på grunn av forsinkelse i persontransport: 4694 SDR
 • Ved ødeleggelse, skade, tap eller forsinkelse av bagasjen: 1.131 SDR

Grensene for maksimal kompensasjon i henhold til Athen-konvensjonen og EU-forordning 392/2009 er satt til:

 • Ved passasjerdød eller personskade: 250 000 SDR til 400 000 SDR - avhengig av årsaken til skaden og transportørens feil
 • I tilfelle ødeleggelse, tap eller skade på håndbagasjen: 2250 SDR
 • Ved skade, tap eller skade på kjøretøy, inkludert bagasje i eller på kjøretøyet: 12 700 SDR - transportøren er kun ansvarlig for skader forårsaket av hans feil
 • I tilfelle ødeleggelse, tap eller skade på annen bagasje enn håndbagasje og kjøretøy: 3375 SDR

Såkalte "verdisaker" erstattes ikke etter reglene. Grensene for maksimal kompensasjon i henhold til COTIF-konvensjonen og EU-forordning 1371/2007 er satt til:

 • Ved passasjerdød og personskade: 175.000 SDR
 • Ved tap av eller skade på gjenstander: 1400 SDR
 • Ved komplett eller delvis tap av kjøretøy: 8000 SDR
 • I tilfelle skade på gjenstander som er igjen i kjøretøyet: 1400 SDR - transportøren er kun ansvarlig for skader forårsaket av feil fra hans side

Hvis transportørens ansvar ikke er begrenset av annen EU-lovgivning eller internasjonale konvensjoner, begrenser The Makai Travel Group sitt ansvar til tre ganger totalprisen på pakken.

FREMSETTELSE AV KRAV ETTER REISENS AVSLUTNING

9. FREMSETTELSE AV KRAV ETTER REISENS AVSLUTNING

Hvis du har kjøpt en flybillett (uten andre tjenester) og har hatt en dårlig opplevelse, må du klage direkte til flyselskapet.

Deretter kan du gå til Nævnenes Hus hvis du ikke er fornøyd med flyselskapets beslutning.

Hvis du har kjøpt en pakkereise - og du vil sende inn et krav om erstatning eller en forholdsmessig prisreduksjon på grunn av mangler som er korrekt rapportert og som ikke er utbedret - må du skriftlig og senest innen 3 måneder når du kommer hjem, fremsette ditt krav til The Makai Travel Group.

Ellers mister du retten til erstatning.

MOTREGNING VED UTBETALING AV ERSTATNING OG/ELLER KOMPENSASJON

10. MOTREGNING VED UTBETALING AV ERSTATNING OG/ELLER KOMPENSASJON

Når du sender inn en klage til The Makai Travel Group, må du oppgi om det også er søkt om erstatning eller erstatning fra for eksempel et flyselskap eller annet transportør på grunnlag av EUs regelverk om passasjerrettigheter og erstatningsansvar for persontransport og i samsvar med internasjonale konvensjoner som regulere også denne saken.

Hvis du har mottatt kompensasjon og / eller kompensasjon fra transportøren, har The Makai Travel Group rett til å motregne kompensasjon og/eller kompensasjon, i henhold til loven om pakkereise og komplekse reisearrangementer, i kompensasjonen og/eller kompensasjonen som den reisende har mottatt fra transportøren.

JURISDIKSJON OG LOVVALG

11. JURISDIKSJON OG LOVVALG

Kan enighet om et erstatningskrav og/eller -beløp mv. ikke er oppnådd ved å klage på en pakkereise til The Makai Travel Group, så kan klagen innbringes for Pakkerejse-Ankenævnet, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte i Danmark.

Se: www.pakkerejseankenaevnet.dk

Klagen kan også sendes online via den europeiske plattform for tvister på: https://ec.europa.eu/consumers/odr

The Makai Travel Groups e-postadresse kan brukes her: hello@makaitravels.no

Alle tvister og uenigheter som kan oppstå eller oppstår som følge av opprettelse og/eller oppfyllelse av en gitt avtale, og som ikke kan løses mellom partene alene eller av Pakkerejse-Ankenævnet, skal, hvis partene ønsker å innbringe saken, føres ved de danske nasjonale domstoler, og vil være underlagt dansk lov, med mindre annet er bestemt av 1215/2012 og Roma-konvensjonen fra 1980.

REJSEGARANTIFONDEN

12. GARANTI I REJSEGARANTIFONDEN I DANMARK

The Makai Travel Group har i tilfelle av dennes konkurs stillet garanti for refusion av den reisendes betalinger hos: Rejsegarantifonden, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte.

Les mer her: https://www.rejsegarantifonden.dk

[/accordion-item]